Garanti & kvalitet

Mårtensson El-installation er medlem af de tekniske installatøres organisation Tekniq.

Med et medlemsskab hos tekniq har vi sikret vores kunder en reel og saglig klagemulighed, da der herigennem er et ankenævn og en garantiordning for fejlbehæftede el-installationer.

Sikkerhed for kvalitet:
Sikkerhedsstyrelsen er den myndighed, der har det overordnede ansvar for el-installationerne i Danmark.

Som aut. el-installatør skal man opfylde de krav og retningslinier som Sikkerhedsstyrelsen fremsætter. Et krav er at alle landets aut. el-installatører skal have et godkendt Sikkerhedskvalitetsledelsessys tem. Et KLS er et system, hvor man viser og dokumenterer hvordan man håndterer en opgave fra start til slut på en korrekt måde.

Mårtensson El-installation lever selvfølgelig op til disse krav.