Persondata

Kære Kunde

I forbindelse med den nye persondataforordning, som er trådt i kraft d. 25. maj 2018, har vi udarbejdet persondatapolitik for alle vore kunder og samarbejdspartnere.
Du behøver ikke foretage dig noget, vi vil blot informere dig herom.
Hos Mårtensson El Installation tager vi persondata-forordningen seriøs, ligesom al anden lovgivning, derfor modtager du denne mail, trods der er tale om relativ få og ufølsomme persondata, er det vigtigt for os, at du som kunde ved at vi arbejder professionelt og fortroligt med dine oplysninger.
Som kunde hos Mårtensson El Installation skal du vide, at vi besidder persondata om dig. De persondata vi behandler om dig omfatter udelukkende almindelige persondata. Typisk dit navn, adresse, mail og telefonnummer.
For virksomheder besidder vi tillige, virksomhedens navn, adresse og cvr-nummer, samt navn, adresse, arbejdsmail og telefonnummer på vigtige kontaktpersoner.
Vi opbevarer og bruger disse informationer, således vi er i stand til at opretholde et godt samarbejde med dig som kunde, levere vores sædvanlige service, samt fakturere dig korrekt.
Vi behandler dine persondata internt på vores server, som er aflåst i et brand- og tyverisikkert rum, og som selvfølgelig kun kan tilgås via kode og password.

Som registreret person / virksomhed hos Mårtensson El Installation, har du følgende rettigheder:

Ret til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger om dig
Ret til løbende at få indsigt i, hvordan dine oplysninger behandles
Ret til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen
Ret til at få slettet data
Ret til at gøre indsigelse over at dine oplysninger behandles og videregives
Ret til at kunne få udleveret dine data
Ret til at klage til Datatilsynet