Tyverialarm

Mårtensson El-installation er forhandler af flere typer trådløse alarmanlæg. Disse kan installeres i eks. huse uden at der skal trækkes ledninger. Anlæggene kan kombineres med PIR sensorer, dørmagneter, fjernbetjeninger ind- og udvendige sirener. Det er ligeledes muligt at tilkoble et GSM- modul, hvis ikke der er etableret fastnet telefon.

Anlæggene indstilles til at kalde op til flere numre, eksempelvis din mobil, din nabo´s m.m. På denne måde får du en melding om hvorvidt der har været nogle inde i din ejendom, og du har dermed en mulighed for at få lukket boligen af, og få begrænset skaden.

Anlæggene skal selvfølgelig også sende informationer til godkendte kontrolcentraler, der ved alarmer kan sende en vægter til adressen.

Et alarmanlæg skal monteres af specialister. Hos Mårtensson El-installation har vi to uddannede AIA montører, og de kan rådgive dig om hvordan din bolig bedst bliver sikret imod ubudne gæster.

Et powermax privat alarm anlæg leveres og monteres fra 5.500,00 incl. moms.